Traži
Traži

Cijene i prinosi fondova

Fond Datum Cijena DNEVNA PROMJENA*
Fond
 
Datum Cijena DNEVNA
PROMJENA*
1 mj. 3 mj. 1 GOD. Prinos od
osnutka

*Promjena cijene udjela u odnosu na prethodni radni dan

DISCLAIMER

Prinosi su informativni i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

Prikaži više