Traži
Traži

Dnevni prinosi fondova

Fond Datum Cijena Valuta %*

*Promjena cijene udjela u odnosu na prethodni radni dan

DISCLAIMER

Prinosi su informativni i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

Godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario u odgovarajućoj godini, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na kraju godine u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Za novo osnovane fondove, u godini osnutka, godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na kraju godine u odnosu na početnu cijenu Fonda na dan osnutka Fonda. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1G) predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci (6M), tri mjeseca (3M) i jedan mjesec (1M). Kolona Prinos od osnutka predstavlja prosječan godišnji prinos (PGP) koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove prinos se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka Fonda. Po isteku godine, prinos se izračunava kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.